Παρέμβαση

Με ανακοίνωσή του ο δήμος Κορινθίων κάνει παρέμβαση για την αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών. και καλεί τους πολίτες να καταθέσουν... Διαβάστε περισσότερα...
Η διασύνδεση της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου Πύργουμε τις αναπτυξιακές προοπτικέςκαι την καλλιέργεια κλίματος ασφάλειας στην κοινωνία και τις επιχειρήσεις... Διαβάστε περισσότερα...
Το Επιμελητήριο Αρκαδίας ενεργοποιήθηκε άμεσα εν όψει της ολοκλήρωσης της διαδικασίας για την οριστικοποίηση του νομοσχεδίου των Επιχειρηματικών Πάρκων. Η... Διαβάστε περισσότερα...