ασφαλιστικές εισφορές

Μέχρι τέλη Ιανουαρίου σχεδόν 1,2 εκ. επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι και αγρότες, θα πρέπει να μπουν στο www.efka.gov.gr και να επιλέξουν... Διαβάστε περισσότερα...
Ως αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές νοούνται τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στον ΕΦΚΑ για οποιαδήποτε αιτία, και για τα οποία,... Διαβάστε περισσότερα...
Με Τροπολογία του υπουργείου Εργασίας παρατείνεται η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά τρείς μονάδες έως το τέλος 2022. Έμμεση αύξηση... Διαβάστε περισσότερα...
Ασφαλιστικές εισφορές: Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών... Διαβάστε περισσότερα...