Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022

ασφαλιστικές εισφορές

Ως αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές νοούνται τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στον ΕΦΚΑ για οποιαδήποτε αιτία, και για τα οποία,... Διαβάστε περισσότερα...
Με Τροπολογία του υπουργείου Εργασίας παρατείνεται η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά τρείς μονάδες έως το τέλος 2022. Έμμεση αύξηση... Διαβάστε περισσότερα...
Ασφαλιστικές εισφορές: Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών... Διαβάστε περισσότερα...