Περιφεριακο ταμείο ανάπτυξης Πελοποννήσου

Εντολή εκταμίευσης συνολικής πίστωσης 4.570.738,28 ευρώ προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας. Η... Διαβάστε περισσότερα...