Οξείδιο του αιθυλενίου

Υπάρχει ευρωπαϊκό «σκάνδαλο» του οξειδίου του αιθυλενίου; Η ευρωπαϊκή ένωση Foodwatch είναι πεπεισμένη γι΄αυτό. Αλλά τα στοιχεία είναι ακόμη ελλιπή... Διαβάστε περισσότερα...