οικονομική επιτροπή

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία συνεδρίασε σήμερα Τρίτη 7 Νοεμβρίου. Συγκεκριμένα,... Διαβάστε περισσότερα...
Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία συνεδρίασε σήμερα Πέμπτη 2 Νοεμβρίου. Συγκεκριμένα,... Διαβάστε περισσότερα...
Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία συνεδρίασε σήμερα Τετάρτη 11 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα,... Διαβάστε περισσότερα...
Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συνεδρίασε σήμερα Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου. Μεταξύ άλλων,... Διαβάστε περισσότερα...
Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συνεδρίασε σήμερα Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου. Μεταξύ άλλων,... Διαβάστε περισσότερα...
Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συνεδρίασε σήμερα Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου. Μεταξύ άλλων,... Διαβάστε περισσότερα...
Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συνεδρίασε σήμερα Τρίτη 29 Αυγούστου. Μεταξύ άλλων,... Διαβάστε περισσότερα...