καθηγήτρια Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Αθηνά Λινού