Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022

Digital Nomads

Μια νέα πρωτοβουλία που αφορά τη στήριξη στους ψηφιακούς νομάδες (Digital nomads) διευκολύνοντας τις συνθήκες εργασίας τους, ξεκινά το υπουργείο... Διαβάστε περισσότερα...