Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021

Θεία Μετάληψη

Παρά τα όσα υποστηρίζει η Εκκλησία για την  μετάδοση της Θείας Μετάληψης οι πολίτες δεν φαίνεται να συμμερίζονται τις θέσεις... Περισσότερα...