ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τέσσερις Κορινθιακές επιχειρήσεις βραβεύτηκαν ανάμεσα σε 11 συνολικά επιχειρήσεις από όλη την Ευρώπη την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 στην αντίστοιχη... Διαβάστε περισσότερα...
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων για ενεργειακά θέματα, ο Πρόεδρος Παναγιώτης Λουζιώτης και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου... Διαβάστε περισσότερα...
Αποτίμηση Αποτελεσμάτων Πράξης: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας». Την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου... Διαβάστε περισσότερα...